Upprätthållande av viktminskning

Nästa gång du diskuterar viktnedgång med din läkare, be om lösningar för att bibehålla viktnedgången. Alla patienter som har gått ner i vikt, antingen genom diet, träning, läkemedel mot fetma, magsäcksballong eller till och med gastric bypass, vet att det är lättare att gå ner i vikt än att behålla den nya kroppsvikten.

En studie av 29 viktnedgångsbehandlingar med fokus på långsiktig viktnedgång visar att mer än hälften av den förlorade vikten återtas inom 2 år, och 80 % av viktnedgången återtas inom 5 år. Alla alternativ för viktnedgång innebär en risk för återupptagande av vikt, så det handlar bara om tid innan majoriteten av patienterna ökar sin vikt igen.

Därför är det nödvändigt med ett underhållsprogram som inkluderar receptbelagda läkemedel mot fetma samt långsiktiga beteendeförändringsprogram om viktnedgången ska bibehållas.

Underhållsprogram

Vårt underhållsprogram på Nordic Gastric Balloon erbjuder patienter effektiva och receptbelagda läkemedel mot fetma som undertrycker aptiten i hjärnan och/eller försenar tömningen av magen. Programmet kombineras också med kost- och livsstilsförändringar som övervakas av näringsexperter och personliga tränare. Vårt team har hjälpt patienter i hela Skandinavien under de senaste 8 åren.

Kontakta oss för att få mer information – Kontakta oss här

Viktökning efter fetmakirurgi – Dokumentation

I motsats till den allmänna uppfattningen är viktuppgång också möjlig efter gastric bypass och gastrisk bandning, som annars anses vara de mest effektiva metoderna för viktminskning. Gastric bypass och gastrisk bandning betraktas av många som den ultimata lösningen mot fetma, men det finns tyvärr ingen mirakelkur mot fetma, precis som det inte finns någon mirakelkur mot diabetes och högt blodtryck.

Fetmakirurgi är inte en magisk lösning. En dietist som arbetar med patienter som genomgått viktreducerande operationer på ett specialiserat center i USA säger: ”Många människor har insett att en gastric bypass-operation inte direkt är en mirakelkur mot fetma. Det kräver fortfarande hårt arbete från personen som ska opereras. Man måste följa en kostplan, vara noga med portionsstorlekarna och träna. Om man inte kan följa rekommendationerna kan den lilla magsäcken som operationen orsakar faktiskt expandera till sin ursprungliga storlek.”

Långsiktiga kliniska studier har visat att 60% av patienterna som genomgick gastric bypass slutar med att gå upp betydligt i vikt efter 12 år. Endast 40% kunde behålla 30% av den totala viktnedgången. En annan amerikansk medicinsk källa säger, enligt UpToDate, att 20% av patienterna som genomgår viktreducerande operationer går upp betydligt i vikt på lång sikt.

Kirurger diskuterar viktförökning

Dr. Matthew Weiner, en erfaren kirurg och författare, varnar för att ”viktuppgång efter magkirurgi är möjlig” och tillägger att ”viktreducerande kirurgi är inte perfekt.” Han betonar att vissa människor har den felaktiga föreställningen att om magen är mycket liten efter operationen eller om maten omdirigeras till tarmen ”är det omöjligt att någonsin äta tillräckligt med mat eller absorbera tillräckligt med kalorier för att gå upp i vikt.” Vilket är fel.

Han förklarar att saker börjar förändras efter de första månaderna när patienten kommer att kunna äta igen. ”Du kommer absolut att kunna gå upp i vikt. Faktum är att jag tror att varje patient som genomgår viktreducerande operation kommer att kämpa med viktuppgång till viss grad. Det stora problemet är timing. Med gastrisk bandning är det efter 18 månader, och med gastric bypass är det efter 3-5 år.”

I en annan amerikansk studie som följde 2 221 patienter i tre år efter fetmakirurgi upplevde de flesta patienterna förbättringar i hälsan. Förbättringarna berodde dock på att de fortsatte följa en hälsosam kost och träningsprogram efter operationen.

Känner du dig skamsen efter viktuppgång?

Patienter som går upp i vikt efter gastric bypass eller gastrisk bandning känner sig ofta för skamsna för att söka hjälp. Dr. Gregory Schroder, en bariatrisk kirurg vid Advanced Surgical Partners of Virginia and Parham Doctors’ Hospital, förklarar: ”Patienter kommer ofta tillbaka efter att de gått upp i vikt och känner sig skamsna.” I en video belyser kirurgen de kost-, beteende- och kirurgiska alternativ som finns för att få hjälp med den överskjutande vikten. https://youtu.be/_5M-rIJTv3I

Flera andra bariatriska kirurger har också påpekat problemet med viktuppgång efter gastric bypass eller gastrisk bandning. I en annan YouTube-video säger Dr. Bleu Schniederjan att han ”har sett en del patienter genom åren som efter 2-5 år har gått upp en betydande mängd i vikt igen.” Han förklarar i videon varför detta händer efter operationen och hur det kan ändras kirurgiskt och endoskopiskt. https://youtu.be/4YCayRxhc5U

Arbetar din kropp mot dig efter viktminskning?

Även om de flesta människor har framgång med att gå ner i vikt tar de flesta tillbaka mycket eller allt det förlorade kilot. Detta beror på följande faktorer:

  • En minskning av energiförbrukningen orsakad av viktnedgång
  • Förändringar i de perifera hormonella signaler som reglerar aptiten. Ghrelin, som stimulerar aptit, och glukosberoende insulinotropt polypeptid (GIP), som kan främja energilagring, ökar efter viktnedgång på grund av kost. Andra cirkulerande medlare som hämmar matintag (t.ex. leptin, peptid YY, kolecystokinin, amylin) minskar. Dessa hormonella anpassningar kan vara närvarande i minst ett år efter viktnedgång och motverkar bibehållande av viktminskningen.

Den ”framgångsrika” viktförvaltningen

Dessa är de faktorer som en person måste uppfylla för att uppnå och behålla viktkontrollen enligt den kliniska undersökningen:

  1. Börja med en framgångsrik viktminskning tidigt i processen och uppnå viktmålet.
  2. Leva ett aktivt liv med mindre tid framför TV:n och mer motion, inklusive promenader och cykling.
  3. Fortsätta övervaka beteendemönster relaterade till vikt, ha kontroll över ätvanor och inte låta sig påverkas alltför mycket av hunger. Ätintaget bör hållas på en lägre nivå, måltidsrytmen bör vara regelbunden och alltid inkludera frukost. Hälsosam mat bör väljas före fettrik mat, och snacks bör minskas. Det är viktigt att kunna hantera återfall på ett balanserat sätt utan att se dem som oåterkalleliga misslyckanden.
  4. Se på kontroller som flexibla snarare än strikta och präglade av självkontroll och autonomi.
  5. Ha en mental balans utan depression, överätande eller viktförändring. Istället bör det finnas stabilitet i viktmönster, ätande och känslor. Livssituationen bör präglas av stabilitet istället för stress. Personer bör ha stöd utifrån men även lita på sina egna lösningar.