MAGBALLONGPRISER – Endast svenska kunder

MAGEBALLONG
6 månader
MAGEBALLONG
12 mdåneder
SEK 20.500,-SEK 25.500,-
Installation av en magballong
Kostråd med dietist
24/7 tillgång till en läkare på en jourtelefonlinje

avlägsnande av magballong

Installation av en magballong
Kostråd med dietist
24/7 tillgång till en läkare på en jourtelefonlinje

avlägsnande av magballong

MAGEBALLONG
6 mdåneder
SEK 20.500,-
Installation av en magballong
Kostråd med dietist
24/7 tillgång till en läkare på en jourtelefonlinje

avlägsnande av magballong

MAGEBALLONG
12 måneder
SEK 25.500,-
Installation av en magballong
Kostråd med dietist
24/7 tillgång till en läkare på en jourtelefonlinje

avlägsnande av magballong