ÖVERVIKT

Antalet svensk med överskott av kroppsfett ökar, och hälsoexperter slår larm och kräver att problemet behandlas som en sjukdom som kräver medicinsk hjälp. ”Det är ett ökande medicinskt problem som utgör avgörande allvarliga utmaningar för folkhälsan”, säger en expert – citerad i en
information om overvægtNyhedsrapport.

Enligt en ny undersökning, har antalet överviktiga eller kraftigt överviktiga ökat fram till slutet av 2017. Av dessa hade en övervikt motsvarande en BMI på minst 30 eller högre. Övervikt definieras som en BMI från 25 till 29, medan fetma definieras med en BMI på ≥30. Svår fetma definieras med en BMI ≥40 (eller ≥35 om det finns följdsjukdomar/sjukdomar som har uppstått på grund av övervikt).

Tyvärr ser framtiden inte ljusare ut för svensk Världshälsoorganisationen (WHO) varnar för att fetma kommer att öka kraftigt i Europa de närmaste 15 åren, och nästan tre av fem danskar kommer att vara överviktiga år 2030, medan mer än en av fyra kommer att lida av direkt fetma. Fler män än kvinnor kommer att drabbas. Även en liten övervikt ökar risken för diabetes fem gånger, medan kraftig övervikt ökar risken hela 60 gånger, enligt WHO.

Övervikt och fetma anses vara den femte farligaste faktorn när det gäller dödlighet i världen. Personer som lider av övervikt, särskilt om fettet har lagrats på magen, har dubbelt så hög risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar jämfört med personer utan bukfett, enligt en ny undersökning. Det betraktas som ett medicinskt tillstånd som är kopplat till hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, ledbesvär, sömnapné, migrän och vissa tumörer. En blygsam viktnedgång på bara 5% av den överskjutande kroppsvikten kan minska risken för diabetes och andra fetma-relaterade sjukdomar. Överviktiga eller personer med fetma som lider av ovan nämnda sjukdomar kan därför dra stor nytta av att gå ner i vikt med hjälp av magsäcksballonger.

Indikationer för behandling Det första steget i behandlingen av övervikt och fetma är livsstilsförändring. Alla som vill gå ner i vikt bör få rådgivning om kost, motion och mål för viktnedgång.

Inläggning av en magsäcksballong är ett alternativ för personer med en BMI över 27, där viktnedgång inte har lyckats med enbart diet och motion.

Personer med en BMI på 27 till 35 kan dra nytta av en magsäcksballong, eftersom en tidig insats i kampen mot övervikt kan förebygga eller behandla fetma-relaterade medicinska sjukdomar. Personer med en BMI över 40 (eller 35 med en eller flera fetma-relaterade medicinska sjukdomar) rekommenderas fetmaoperation (Gastric Bypass). Men i verkligheten är det endast 1 till 2% av dessa patienter som genomgår en verklig fetmaoperation, eftersom många anser fetmaoperation vara ”farlig och riskabel”. I sådana fall kan inläggning av en magsäcksballong vara ett bra alternativ för att uppnå viktnedgång utan stora riskfaktorer. Personer med svår fetma, till exempel med en BMI över 50, kan använda magsäcksballongbehandling som en brygga inför fetmaoperation. Patienter med svår fetma löper risk att utveckla anestesi (narkos)-relaterade eller kirurgiska komplikationer på grund av stora mängder intraabdominalt fett och fettlever. Preoperativ viktnedgång kan minska komplexiteten och risken för komplikationer vid efterföljande fetmaoperation.