Orbera

ORBERA – MAGBALLONG

Orbera Intragastrisk Ballonsystem är ett vikthanteringssystem där en gastrisk ballong används för att ta upp plats i magen. Ballongen placeras i magen genom munnen med hjälp av en minimalt invasiv endoskopisk procedur, medan patienten är under mild sedering. När ballongen är på plats fylls den med saltvatten, vilket gör att den expanderar till en sfärisk form. Mängden saltvatten som används för att fylla ballongen kan variera (från 400 till 700 ml) beroende på patientens magstorlek.

HUR FUNGERAR DET?

Orbera Intragastric Balloon System tar upp plats i magen för att hjälpa patienter gå ner i vikt. Ballongen är tillfällig och bör tas bort efter 12 månader.

HUR ANVÄNDS DET?

Metoden används för vuxna patienter med övervikt och ett kroppsmasseindex (BMI) på 30-40 kg/m2, som inte har lyckats gå ner i vikt genom kost och motion. Metoden är avsedd att användas när en patient deltar i en kost- och träningsplan övervakad av en läkare.

VAD GÖR DENNA METOD?

En klinisk studie med en grupp människor visade att personer som använde Orbera Intragastrisk Ballong förlorade mer vikt än de som inte gjorde det. Studien omfattade totalt 255 patienter som följdes under ett år. Under denna period hade 125 patienter denna ballong implanterad i sex månader. Efter att ballongen hade tagits bort följdes de i ytterligare sex månader. 130 patienter deltog i ett 12-månaders dietprogram och fick inte denna ballongbehandling.

Patienter med Orbera magsäcksballong förlorade i genomsnitt 9,8 kg av sin kroppsvikt efter att ballongen hade varit på plats i sex månader. Tre månader efter att ballongen hade tagits bort (9 månader efter att ballongen placerades) bibehöll de som fick Orbera Intragastrisk Ballong en genomsnittlig viktminskning på 8,7 kg. De 130 patienter som deltog i ett dietprogram men inte fick ballongen implanterad förlorade i genomsnitt 3,2 kg.