MEDSIL

Medsil fedmeballon

Medsil Intragastrisk Ballongsystem är ett viktnedgångssystem där en gastrisk ballong används för att ta upp plats i magsäcken. Ballongen placeras i magsäcken genom munnen med hjälp av en minimalt invasiv endoskopisk procedur, medan patienten är under mild sedering. När ballongen är på plats fylls den med saltvatten så att den expanderar till en sfärisk form. Ballongen kan fyllas med olika mängder saltvatten (från 400 till 700 ml) beroende på vilken mängd som passar patientens magstorlek bäst.

HUR FUNGERAR DET

Medsil Intragastrisk Ballon tar upp plats i magsäcken för att hjälpa patienter att gå ner i vikt. Ballongen är tillfällig och bör tas bort efter 6 månader.

OM MEDSIL BALLONG

Medsil-ballongen fungerar på samma sätt som det konkurrerande alternativet.
Under 2016 användes 15 000 Medsil-ballonger världen över – bl.a. hade mer än 1 000 tyska privatpatienter placerat denna magballong.