UPPLEVELSE OCH SÄKERHET FÖR MAGBALLONG

Precis som med alla medicinska ingrepp finns det också risker med att få en magsäcksballong.

Dessa risker är dock mycket sällsynta, så därför betraktas detta förfarande fortfarande som säkrare än den mer invasiva och dyrare fetmaoperationen. Det antas att risken förknippad med övervikt och fetma är högre än de mycket sällsynta komplikationer som är förknippade med detta förfarande. För att sätta magsäcksballongbehandlingen i perspektiv rapporterar de flesta studier en signifikant högre förekomst av allvarliga biverkningar vid gastrisk bypasskirurgi.

  • Effektiviteten och säkerheten av magsäcksballongbehandlingen beror huvudsakligen på följande faktorer:

    Läkaren:

    Rutin och erfarenhet från medicinska professionella som utför proceduren. (Läs om Haythams goda erfarenhet her)

  • Ballongen:

    Kvaliteten på de implanterade magsäcksballongerna. (Vi använder CE-märkta och/eller FDA-godkända magsäcksballonger, läs mer om det her).

  • Patienten:

Vikten av att patienten är engagerad och deltar aktivt i behandlingen. Patientens kunskap om problematiken med övervikt, vikten av att följa de ordinerade läkemedlen och den rekommenderade kost- och träningsplanen. Likaså är det av stor betydelse att motivationen att uppnå önskad viktnedgång och att upprätthålla viktnedgången efter borttagande av ballongen är hög hos individen.

I starten af maveballonbehandlingen, vil de fleste opleve diverse symptomer/reaktioner som følge af anlæggelse af maveballonen. Typiske symptomer omfatter kvalme, opkastning, mavesmerter, sure opstød, halsbrand, mavesmerter og forstoppelse, og skal påregnes at vare op til ca. 5 dage- hvilket er individuelt.

Patientens tilstand kan ofte forbedres ved brug af de ordinerede lægemidler før, under og efter proceduren. Tidlig fjernelse af maveballonen kan være nødvendig, hvis symptomerne er vedvarende og ud over det forventelige. Kun ganske få (4 til 7 %) oplever at disse symptomer fortsætter efter den første uge af behandlingen. Fjernelse af maveballonen før tid, – for nogle typer maveballoner, – er 7 % og 9 % , jvf en gennemgang af UptoDate’s medicinske hjemmeside.

Der er rapporteret et lille antal alvorlige bivirkninger ved maveballonbehandling, der er relateret til enten maveballonen eller proceduren.

Alvorlige bivirkninger relateret til maveballonen: Hvis maveballonen ligger i maven i længere end den anbefalede tid, kan den risikere at briste og vandre ned i tarmene. Oftest vil den udskilles naturligt uden problemer, men der er risiko for at den kan forårsage tarmslyng. Det er derfor vigtigt, at maveballonen fjernes i tide, for at mindske risikoen for ballonmigration og evt. tarmslyng.

De anvendte maveballoner er fyldt med sterilt saltvand tilsat blåt farvestof. Hvis der opstår en lækage i maveballonen, bliver patientens urin blå eller grøn, da det blå farvestof absorberes og udskilles i nyrerne. Denne mekanisme er en advarsel om, at ballonen er utæt og indikerer at maveballonen skal tages op, før den migrerer og evt. kan forårsage tarmslyng.

Andre alvorlige, dog sjældne, bivirkninger relateret til maveballonen, omfatter vedvarende opkast, mavesmerter, kvalme, blødende mavesår, tarmslyng og hul i mavesækken.

Procedurerelaterede alvorlige (sjældne) bivirkninger: De fleste alvorlige procedurerelaterede bivirkninger sker under ballonfjernelsen, som f.eks rift/læsion af spiserøret, lungebetændelse og mavetarmblødning. På Nordic Gastric Balloon udføres disse procedurer af Haytham Al-Tayar, som er den mest erfarne ballonlæge i de skandinaviske lande, -og er blevet anerkendt for sit høje kvalitetsniveau. (Læs om Haytham Al-Tayars her)

Patientens tilstand kan ofte forbedres ved brug af de ordinerede lægemidler før, under og efter proceduren. Tidlig fjernelse af maveballonen kan være nødvendig, hvis symptomerne er vedvarende og ud over det forventelige. Kun ganske få (4 % til 7 % oplever at disse symptomer fortsætter efter den første uge af behandlingen. Fjernelse af maveballonen før tid, – for nogle typer maveballoner, – er 7 % og 9 %, jvf en gennemgang af UptoDate’s medicinske hjemmeside.

maveballon procesure og indlægning

Magballonger minskar risken för komplikationer vid framtida bariatrisk operation (Göttig et al. Studie):

Om du överväger att genomgå en kirurgisk fetmaoperation kan det vara en bra idé att fråga din läkare om det skulle vara möjligt att börja med en magsäcksballong. Om vikten minskar innan en eventuell fetmaoperation kommer risken för komplikationer att minska betydligt, enligt Göttig et al. Dessutom bör du vara medveten om att det inte är möjligt, faktiskt livshotande, att placera en magsäcksballong om du redan har genomgått en fetmaoperation.

Nyligen godkände American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) användningen av magsäcksballongbehandling för överviktiga patienter. ”Behandling med magsäcksballong kan fylla ett gap i behandlingen mellan medicinering och fetmakirurgi och bör betraktas som standard i kontinuiteten av vård för patienter med fetma,” säger Samer Mattar, MD, ordförande för ASMBS i ett uttalande.

Han tillägger att han hoppas att ASMBS-godkännandet och det bevis som stöder den lämpliga användningen av magsäcksballonger kommer att göra det möjligt för fler personer att få tillgång till magsäcksballongbehandling.

HUR MAN ANVÄNDER EN MAGBALLONG

Maveballonginstallationen

Installationen utförs på specialiserade kliniker som är speciellt utformade för endoskopiska behandlingar. De bekväma rummen, det vänliga personalen och den lugnande medicinen bidrar till att patienten känner sig bekväm under installationen av maveballongen. Själva installationen tar mindre än 10 minuter, så det går snabbt.

Dr. Al-Tayar börjar med att undersöka magsäcken med endoskopet för att säkerställa att allt är i ordning innan han installerar maveballongen. Eventuella kontraindikationer för installation av maveballong, såsom magsår eller stort bråck i matstrupen, måste uteslutas helt. När maveballongen är i magsäcken pumpas sterilt saltvatten blandat med blå färg in i ballongen. När han är nöjd med storleken och positionen på den fyllda maveballongen tas endoskopet ut igen. Efter installationen flyttas patienten till ett uppvakningsrum tills effekten av den lugnande medicinen har avtagit. Därefter kan patienten åka hem. Det rekommenderas dock att inte köra bil de första timmarna efter installationen, eftersom det kan förekomma yrsel och stor trötthet.

De första dagarna kan vara obekväma med magsmärtor och illamående. Magen behöver vänja sig vid ballongen, och det tar vanligtvis några dagar. Personalen på kliniken kommer att guida patienten genom de första två veckorna med en detaljerad dietplan som måste följas noggrant. Obehaget bör lindras i slutet av den första veckan.

Behandlingens framgång beror delvis på att följa medicinrekommendationerna och göra förändringar i kost- och livsstilsvanor. Beroende på typen av ballong kan den vara i magen i 4 månader (Elipse), 6 månader (Medsil, Orbera) eller 12 månader (Orbera eller Spatz maveballong).

Proceduren utförs på klinikerna i Danmark (Köpenhamn och Århus) och i Sverige (Malmö, Göteborg och Stockholm) av Dr. Haytham Al-Tayar. Han har installerat och tagit bort nästan 5000 ballonger med stor framgång. Nordic Gastric Balloon anser att maveballongbehandlingen bör utföras av en specialist med minst fem års erfarenhet inom endoskopiska behandlingar. Dr. Al-Tayar har 15 års erfarenhet av gastroskopi, koloskopi och cystoskopi.

Det kliniska stödet som vi erbjuder våra patienter efter ballonginstallationen inkluderar intravenöst vätsketillförsel på våra kliniker i Valby och Århus om det behövs.

För att säkerställa patientsäkerhet och optimal viktnedgång utförs alla ingrepp enbart av Dr. Al-Tayar.

HUR KOMMER ELLIPSBALLONGEN NED I MIN MAGE?

När din läkare har bekräftat att Elipse-ballongen är rätt för dig kommer han eller hon att placera ballongen i din mage under ett kort 20-minuters besök på mottagningen. Du sväljer en kapsel som innehåller den odeflaterade ballongen tillsammans med en tunn slang. När kapseln har nått din mage kommer läkaren att använda slangen för att fylla ballongen med vätska. När ballongen är fylld kommer läkaren försiktigt att ta bort slangen, och du kommer redan att vara på väg ut från kliniken.

De flesta människor kan svälja kapseln som innehåller Elipse-ballongen utan problem. Personer som har svårt att svälja den kan få hjälp av sin läkare, som kommer att använda en tunn tråd (stylet) för att hjälpa till att leda kapseln på plats – fortfarande utan endoskopi eller anestesi.

Som en deltagare i det omfattande Elipse-programmet kommer du att få det stöd du behöver för att lyckas. Du kommer att vägledas av ett team av medkännande vårdpersonal, inklusive en läkare och en dietist. En trådlös digital våg ger kontinuerliga uppdateringar om din framsteg till ditt vårdteam, och flera besök med ditt team hjälper dig att dra maximal nytta av din Elipse-ballong.