TYPER AV MAGBALLONG

Nordic Gastric Balloon erbjuder olika typer av magsäckballonger.

Allurion Ballong – Allurion magsäckballong är den enda av de ballonger vi erbjuder som sätts in och tas bort utan kirurgi, endoskopi och anestesi. Ballongen är en kapsel som kan sväljas, och efter 4 månader bryts den ner och töms av sig själv, varefter den naturligt elimineras.

(läs mer her)

mavebalon typer

Orbera ballon

2. Orbera Ballon – Orbera Intragastrisk Ballonsystem är ett viktförlustsystem som använder en gastrisk ballong som tar upp plats i magen. Ballongen placeras i magen genom munnen med hjälp av en minimalt invasiv endoskopisk procedur medan patienten är i lätt sedering. När ballongen är på plats fylls den med saltvatten så att den expanderar till en sfärisk form. Ballongen kan fyllas med olika mängder saltvatten (från 400 till 700 ml) beroende på vilken mängd som bäst passar patientens mags storlek. (läs mer her)

3. Medsil Ballon –Medsil Intragastrisk Ballong är ett viktförlustsystem som använder en gastrisk ballong som tar upp plats i magen. Ballongen placeras i magen genom munnen med hjälp av en minimalt invasiv endoskopisk procedur medan patienten är i lätt sedering. När ballongen är på plats fylls den med saltvatten så att den expanderar till en sfärisk form. Ballongen kan fyllas med olika mängder saltvatten (från 400 till 700 ml) beroende på vilken mängd som bäst passar patientens mags storlek.. (Läs mer her)

Medsil fedmeballon