HUR MAN ANVÄNDER EN MAGBALLONG

Maveballonginstallationen utförs på specialiserade kliniker som är speciellt utformade för endoskopibehandlingar. De bekväma rummen, det vänliga personalen och den lugnande medicinen gör att patienten känner sig bekväm under maveballonginstallationen. Själva installationen tar mindre än 10 minuter, så det går snabbt.

Dr. Al-Tayar börjar med att undersöka magsäcken med endoskopet för att säkerställa att allt är i ordning innan maveballongen installeras. Eventuella kontraindikationer för installation av maveballong, som till exempel magsår eller stort matstrupshernia, måste helt uteslutas. När maveballongen är i magen pumpas sterilt saltvatten blandat med blått färgämne in i ballongen. När han är nöjd med storleken och positionen på den fyllda maveballongen tas endoskopet upp igen. Efter installationen flyttas patienten till ett uppvakningsrum tills effekten av den lugnande medicinen har avtagit. Därefter kan patienten åka hem. Det rekommenderas dock att inte köra bil de första timmarna efter installationen, eftersom det kan förekomma yrsel och stor trötthet.

De första dagarna upplevs ofta som obehagliga med magont och illamående. Magen behöver vänja sig vid ballongen, och det tar oftast några dagar. Personalen på kliniken kommer att guida patienten under de första två veckorna med en detaljerad dietplan som måste följas noggrant. Obehaget kommer att minska i slutet av den första veckan.

Behandlingens framgång beror delvis på att följa medicinska rekommendationer och ändra kost- och livsstilsvanor. Beroende på ballongtypen kan den vara i magen i 6 eller 12 månader (Spatz maveballong).

Proceduren utförs på klinikerna i Danmark (Köpenhamn och Århus) och i Sverige (Malmö) av Dr. Haytham Al-Tayar. Han har infört, justerat och tagit bort nästan 1200 ballonger med stor framgång. Nordic Gastric Balloon (Fetma Ballong / Maveballon Centret) anser att maveballongbehandling bör utföras av en specialist med minst fem års erfarenhet av endoskopibehandlingar. Dr. Al-Tayar har 15 års erfarenhet av gastroskopi, koloskopi och cystoskopi-behandlingar.

Den kliniska support vi tillhandahåller våra patienter efter installationen inkluderar intravenös vätska på våra kliniker i Valby och Århus om det behövs.

För att säkerställa patientsäkerhet och optimal viktminskning utförs alla procedurer uteslutande av Dr. Al-Tayar.