FETMA HOS MÄN

Varför tror män att fetma inte är ett problem?

Vår erfarenhet av vikthanteringsbehandling visar att män är mindre benägna att söka medicinsk hjälp. Som ett resultat lider fler män av fler fetmakomorbiditeter jämfört med kvinnor. En ny studie visar att ännu fler män dör av komplikationer efter en gastrisk bypass-operation än kvinnor, eftersom män väntar längre med att söka hjälp, vilket leder till att deras hälsotillstånd är mer komplicerat än kvinnors när de genomgår operationen. Studien, som genomfördes i Österrike, undersökte nästan 20 000 patienter som genomgick bariatriska operationer mellan 2010 och 2018. Resultaten visar att män är äldre vid tidpunkten för operationen, vilket innebär att de tenderar att vänta längre med att söka medicinsk intervention. Enligt denna studie är antalet män som dör av dessa operationer tre gånger högre än kvinnor.

Ungefär 90% av dem som deltar i vikthanteringsprogram i Storbritannien är kvinnor enligt National Institute for Health Research. Få män erkänner sin övervikt eller fetma som ett medicinskt problem. Men när de söker hjälp i tid tenderar de att uppnå bättre viktnedgång.

I Danmark är cirka 51% av den vuxna befolkningen överviktiga eller kraftigt överviktiga. Förekomsten av övervikt är betydligt högre bland män, där över 54% rapporterar att de är överviktiga, medan det för kvinnor endast gäller 28%.

På Nordic Gastric Balloon är de flesta patienter som söker magsäcksballong kvinnor, men den största viktförlusten har uppnåtts av män.