bariatrisk kirurgi

fedmeoperation

Om du är överviktig och behöver hjälp att gå ner i vikt kan fetmaoperation eller en magsäckballong vara ett alternativ. Valet beror på din hälsotillstånd och graden av övervikt. Nedan går vi närmare in på fyra typer av fetmabehandlingar.

Första steget är kostförändring och motion Innan kirurgiska ingrepp eller insättning av magsäckballong övervägs är det viktigt att du har försökt att ändra din livsstil och gå ner i vikt genom kostförändring och ökad motion. Om du inte har lyckats minska din vikt på det sättet och det finns risk för att din övervikt kan leda till sjukdomar som högt blodtryck eller typ 2-diabetes, kan du överväga om du behöver ett ingrepp som antingen permanent eller tillfälligt minskar din aptit.

Kirurgiska ingrepp De kirurgiska ingreppen utförs endast på personer som är extremt överviktiga eller har allvarlig övervikt med följsjukdomar. Fetmaoperationer orsakar ofta en permanent förändring i mag-tarmkanalens anatomi, vilket leder till både hormonella förändringar och en kraftig begränsning av den mängd mat som personen kan äta och smälta efteråt. Därför är den här typen av operationer sista utvägen på vägen till viktnedgång.

En operation i magen och tarmarna är aldrig helt riskfri, och som med andra operationer kan det i sällsynta fall uppstå komplikationer och biverkningar som i värsta fall kan påverka ditt liv och livskvalitet negativt. Det kan handla om blodproppar, infektioner eller behov av ytterligare kirurgiska ingrepp. Oftast handlar det dock om mindre allvarliga komplikationer som kan uppstå som ett resultat av en fetmaoperation. Efter det kirurgiska ingreppet måste du fortfarande vara beredd att följa en kostplan och vara fysiskt aktiv regelbundet.

Ingrep utan kirurgi Om du är överviktig men inte uppfyller kriterierna för ett kirurgiskt ingrepp, det vill säga om du har ett BMI mellan 27 och 35, kan du överväga att få en ballong satt i magen. Detta ingrepp kräver inte kirurgi, och det finns därför inte samma risk för komplikationer och biverkningar som med en operation. När ballongen är placerad i magen fylls den med saltvatten och fungerar genom att ta upp plats i magen och därigenom minska aptiten. Det är således en metod som inte ändrar mag-tarmkanalens anatomi.

Viktnedgången som uppnås med hjälp av en magsäckballong kan i många fall behandla eller förebygga de följsjukdomar som kan uppstå som en följd av svår övervikt. En tidig insats kan därför förhindra att en mer riskfylld fetmaoperation behövs senare. Dessutom kan magsäckballongen användas för extremt eller allvarligt överviktiga människor före en fetmaoperation. En viktnedgång innan operationen kan göra att operationen blir enklare. Till exempel kan ett BMI över 50 skapa komplikationer både med avseende på narkos och kirurgi.

Fetmabehandlingar Här går vi igenom de tre kirurgiska metoderna och den icke-kirurgiska metoden som används för att hjälpa människor att uppnå betydande viktnedgång.

Gastric Bypass

Gastric bypass

Gastric bypass är en kirurgisk metod som utförs med syfte att minska vikten. Det är den mest effektiva metoden när man tittar på mängden viktminskning efter operationen. Det är också den metod som används mest både internationellt och i Danmark. Vid en gastrisk bypass-operation separerar kirurgen den övre delen av magsäcken från den återstående delen. Denna övre del fungerar nu som en ny magsäck. På så sätt minskas magsäckens storlek avsevärt och kan därför rymma mycket mindre mat än tidigare. Den nya, mindre magsäcken ansluts direkt till tunntarmen.

På detta sätt kringgår (bypass) den ursprungliga magsäcken och tolvfingertarmen. När maten leds direkt till den övre delen av tunntarmen begränsas mängden kalorier som absorberas. Den ursprungliga nedre delen av magsäcken bevaras och producerar fortfarande magsafter som senare blandas med maten i tunntarmen.

En gastrisk bypass-operation utförs med laparoskopi (kikertoperation). Det innebär att du återhämtar dig snabbare från operationen än om operationen utfördes med öppen kirurgi och det finns även mindre risk för allvarliga komplikationer med laparoskopi.

Gastrisk bypass är en ingrepp som förändrar den naturliga anatomin i magsäcken och resulterar i permanenta förändringar. Förändringarna innebär att du kan äta mindre. Tyvärr innebär det också att tarmen absorberar färre kalorier och näringsämnen, vilket kan leda till näringsbrist.

Trots det stora antalet operationer som har genomförts saknas fortfarande data som visar effekten av en gastrisk bypass-operation på lång sikt. Det finns även brist på kunskap om operationens effekt i jämförelse med andra typer av ingrepp.

Gastric Sleeve

Gastric sleeve

Gastrisk sleeve-metoden utförs genom kirurgi. Metoden har blivit populär trots att den inte ger samma stora viktnedgång som vid en gastrisk bypass. Dessutom råder det osäkerhet om huruvida den uppnådda viktnedgången är permanent på lång sikt. Gastrisk sleeve är dock det valda alternativet för extremt överviktiga människor där en gastrisk bypass inte är möjlig.

Vid en gastrisk sleeve-operation påverkas endast magsäcken. En betydande del av magsäcken avlägsnas och lämnar en långsträckt, rörformad magsäck istället för den naturliga, bönnformade magsäcken. Om det senare visar sig att operationen inte har önskad effekt, är det möjligt att utföra en gastrisk bypass-operation på patienten som ett komplement.

Jämfört med en gastrisk bypass-operation är en av de stora fördelarna med en gastrisk sleeve-operation att anatomin i matsmältningskanalen inte utsätts för samma omfattande förändringar. Det naturliga förloppet i matsmältningen bevaras i högre grad.

Gastric Banding

Gastric band

Gastrisk banding-metoden utförs genom kirurgi. Metoden begränsar känslan av hunger och mängden matintag genom att en band placeras runt den övre delen av magsäcken. Det gör att magsäcken blir formad som en timglas. Det innebär att det bildas en ficka i den övre delen av magsäcken med en smal öppning till den nedre delen. Den övre fickan bör vara mycket liten och ha en relativt smal passage till den nedre fickan. Det innebär att maten passerar långsamt och ger en snabb mättnadskänsla som varar länge.

På insidan av det åtdragande bandet finns en liten ballong som är ansluten till en port (injektionsport) genom en slang. Porten är lättillgänglig under vänster revbensbåge. Genom denna port kan bandets stramhet justeras efter operationen. Stramheten bestämmer storleken på öppningen mellan de två delarna av magsäcken. Justeringen görs genom att antingen injicera eller ta bort vätska från bandet. Eftersom det är helt individuellt hur mycket vätska som behövs i bandet anpassas mängden vätska under månaderna efter operationen.

Det kan förekomma biverkningar som halsbränna, illamående, kräkningar och magont efter en gastrisk banding-operation. Operationen utförs oftast som en kikaroperation.

Gastric Balloon

gastric balloon

Metoden är icke-kirurgisk. En magsäcksballong fungerar genom att en ballong placeras i magsäcken och fylls med saltvatten. Det minskar utrymmet i magsäcken, vilket gör att patienten känner sig mätt snabbare. Det finns olika typer av magsäcksballonger. Vissa ballonger, som Orbera Ballon och Medsil Ballon, placeras genom endoskopi. Det innebär att en tunn, flexibel kikare förs genom munnen och ner i magsäcken. Patienten får lugnande medicin, och ingreppet tar mindre än 10 minuter. Ballongen kan sedan fyllas med sterilt saltvatten.

Ballongen kan innehålla mellan 400 och 700 ml, och mängden vätska som krävs i ballongen varierar från person till person. Orbera och Medsil ballongerna kan vara i magsäcken i sex månader innan de tas bort. Det finns även ballonger som förs ner i magsäcken via en kapsel som patienten sväljer. En tunn slang är ansluten till kapseln, och saltvatten fylls sedan genom den. Denna typ av ballong bryts ner av sig själv efter fyra månader och utsöndras naturligt från kroppen genom tarmarna.

Det är vanligt med biverkningar under den första veckan efter att en magsäcksballong har placerats. Det kan inkludera illamående, förstoppning, halsbränna, sura uppstötningar och magont, tills magsäcken har vant sig vid ballongen. Allvarliga komplikationer är extremt sällsynta vid användning av magsäcksballong. Det gör metoden mycket mindre riskfylld än kirurgiska ingrepp.

Maintenance of weight loss Unfortunately, weight loss achieved through one of the above procedures cannot stand alone. To maintain the weight loss, you must change your lifestyle in terms of diet and exercise. You can get help with this in connection with the procedure.

Is it covered by the public healthcare system? You can have obesity surgery covered by the public healthcare system if you meet the requirements for obesity and comorbidities and are seriously motivated to make a lifestyle change. Additionally, you must have made a prolonged and unsuccessful effort to lose weight through exercise and dietary changes with guidance from a professional. Your doctor will assess this and refer you to a medical treatment program at a hospital.

At the hospital, specialist doctors and surgeons will conduct a thorough assessment to determine if you are suitable for obesity surgery. For example, you should not have severe depression, as it would reduce the chance that you have the energy to make the necessary lifestyle changes. If you are deemed suitable, the doctors will recommend you for surgery.

Subsidies from Sygesikring Danmark If you have to pay for obesity surgery yourself and are a member of Sygesikring Danmark, you can receive subsidies. You need to be 25 years old and a member of group 1, 2, or 5 + supplementary insurance. If you have extended surgery coverage, Sygesikring Danmark provides additional subsidies.