LÄKARE

Läkare Rawaa Abdul-Redha

Specialistläkare i klinisk mikrobiologi
48 år
Specialistläkare sedan 2007

 

Läkare Haytham Al-tayar

 

Specialläkare i kirurgi och mage-tarmkirurgi
50 år
Specialistläkare sedan 2008

Medlem av:
1. Dansk Kirurgisk Selskab
2. Danske Lægeforening
3. Europæisk Sammenslutning af Endoskopisk Kirurgi (EAES)
4. GMC som speciallæge i almen kirurgi, England
5. Irakiske Lægeforening
6. American College of Phlebology

Kontakt os

Nordic Gastric Balloon

E-mail Adresse
Ring til os

Telefontider:

Mandag-torsdag: 8:30-14:00

93 86 93 87

Besøg os

Valby
Søndre Fasanvej 90, 1. th.
2500 Valby

Aarhus
Endoskopiklinikken Århus A/S
Jens Baggesens Vej 88E
8200 Århus N

Stockholm
Västgötagränd 9
118 28 Stockholm

Malmø
Övägen 8
216 42 Limhamn
Sverige
Tlf.: 0707-99 73 36

Göteborgsregionen
Borgmästaregatan 5B434 32
Kungsbacka